Svar...

Jag sa att jag inte visste
Jag var inte tillräckligt säker
På att mitt fotfäste var tillräckligt stabilt
För att kunna ge dig en chans...
När jag frågar mig själv
Så får jag alltid olika svar...
Drömmarna säger att svaret är ja
Att jag inte ska vänta
Att det här är enda chansen
Att stiga på pendeltåget
Och börja på en ny resa
Att jag måste börja resan
Innan det är för sent
Innan jag tvingas att hoppa på mitt i farten...
Igen.
Men när jag frågar en andra gång
Så får jag alltid ett tveksammare svar...
Alltid ett mera försiktigt svar andra gången
Som om frågan fick svaret att vackla
Som om svaret var mera tveksamt efter första gången...
Är det ett nej?

Mitt krypin

Att vara nybörjare är också att växa.

RSS 2.0